ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Освітні програми


Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Міжнародна політика в галузі охорони здоров’я»
Галузь знань: 22 Охорона здоров'я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 229 Громадське здоров'я
Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Культура безпеки – глобальний принцип забезпечення безпеки у всіх сферах людської діяльності»
Галузь знань: 22 Охорона здоров'я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 229 Громадське здоров'я
Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Соціальні детермінанти здоров'я населення»
Галузь знань: 22 Охорона здоров'я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 229 Громадське здоров'я
Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Забруднення повітря як провідний фактор ризику неінфекційних захворювань»
Галузь знань: 22 Охорона здоров'я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 229 Громадське здоров'я
Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Роль якісного водопостачання в забезпеченні громадського здоров’я»
Галузь знань: 22 Охорона здоров'я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 229 Громадське здоров'я
Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Проблеми профілактики аліментарно-залежних захворювань»
Галузь знань: 22 Охорона здоров'я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 229 Громадське здоров'я
Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Оцінка небезпек для людини забруднення оточуючого середовища канцерогенними сполуками»
Галузь знань: 22 Охорона здоров'я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 229 Громадське здоров'я
Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Радіаційний захист»
Галузь знань: 22 Охорона здоров'я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 229 Громадське здоров'я
Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Загальна епідеміологія та біобезпека»
Галузь знань: 22 Охорона здоров'я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 229 Громадське здоров'я
Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Стратегії та міжсекторальна взаємодія в умовах
надзвичайних ситуацій»
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 229 Громадське здоров'я
Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Фізичні фактори довкілля як еколого-гігієнічна проблема сучасності»
Галузь знань: 22 Охорона здоров'я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 229 Громадське здоров'я
Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Методологія організації та проведення моніторингу показників здоров'я населення»
Галузь знань: 22 Охорона здоров'я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 229 Громадське здоров'я
Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Промоція здоров'я та соціально-детерміновані процеси у громадському здоров'ї»
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 229 Громадське здоров'я
Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Інструменти оцінки впливу забруднення ґрунту на здоров’я населення»
Галузь знань: 22 Охорона здоров'я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 229 Громадське здоров'я
Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Історія охорони здоров'я як галузі суспільних відносин, внесок вітчизняних вчених у розвиток та становлення системи громадського здоров’я»
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 229 Громадське здоров'я
Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Статистична обробка та аналіз результатів наукових досліджень»
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 229 Громадське здоров'я
Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Методика підготовки наукових праць англійською мовою»
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 229 Громадське здоров'я
Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Громадське здоров’я»
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 229 Громадське здоров'я
Програма 2021
вступного іспиту в аспірантуру за спеціальністю 222 - "медицина" (спеціалізація "гігієна та професійна патологія");
дисципліна - іноземна (англійська) мова
Програма 2021
вступного іспиту в аспірантуру за спеціальністю 222 - "медицина" (спеціалізація "гігієна та професійна патологія")
Програма 2019
вступного іспиту в аспірантуру за спеціальністю 222 - "медицина" (спеціалізація "гігієна та професійна патологія")
Програма 2019
вступного іспиту в аспірантуру за спеціальністю 229 - "громадське здоров'я"
дисципліна - екологія/медичні аспекти
Програма 2019
вступного іспиту в аспірантуру за спеціальністю 229 - "громадське здоров'я"
дисципліна - організація охорони здоров'я
Програма 2019
вступного іспиту в аспірантуру за спеціальністю 229 - "громадське здоров'я"
дисципліна - громадське здоров'я
Програма 2019
вступного іспиту в аспірантуру за спеціальностями
222 - "медицина" (спеціалізація "гігієна та професійна патологія");
229 - "громадське здоров'я"
дисципліна - іноземна (англійська) мова
Освітньо - наукова програма 2017
за спеціальністю 229 «громадське здоров‘я»
(галузь знань 22 «охорона здоров‘я»)
на третьому (освітньо – науковому рівні)
у ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва
Національної академії медичних наук України»
Освітньо - наукова програма 2016
за спеціальністю 222 «медицина»
(спеціалізація «гігієна та професійна патологія»)
(галузь знань 22 «охорона здоров‘я»)
на третьому (освітньо – науковому рівні)
у ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва
Національної академії медичних наук України»
Процедура з розроблення освітніх програм
Робоча програма
навчальної дисципліни
Управління науковими проектами (методика підготовки, оформлення і презентації наукових проектів), реєстрація прав інтелектуальної власності
Робоча програма
навчальної дисципліни
Історичні аспекти громадського здоров’я
Робоча програма
навчальної дисципліни
Застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності (математична статистика та інформатика в охороні здоров’я)
Робоча програма
навчальної дисципліни
Здобуття глибинних знань із спеціальності,
за якою аспірант проводить дослідження
Освітньо-наукова програма "Громадське здоров'я"
третій науково-освітній рівень
доктор філософії
галузь знань 22 Охорона здоров'я
спеціальність 229 Охорона здоров'яfree counters


© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2024