ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Положення


  Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність
  Положення про Апробаційну раду
Положення про порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти та формування вибіркової частини робочих навчальних планів
Положення про порядок визнання результатів навчання здобувачів наукового ступеня докторів філософії, отриманих у неформальній та інформальній освіті в Державній установі «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»
Положення про гаранта освітньої програми у ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»
  Положення про заробігання та протидію корупції
  Положення про порядок затвердження індивідуального плану виконання наукової роботи здобувача наукового ступеня доктора філософії
  Положення про науково-методичну раду
  Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
  Положення про комісію з попередження і боротьби із дискримінацією та сексуальним насильством
  Посадова інструкція завідувача відділу аспірантури та стажування
  Положення про академічну доброчесність наукових працівників і здобувачів наукового ступеня докторів філософії і доктора наук
  Положення про порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти та формування вибіркової частини робочих навчальних планів
  Положення про приймальну комісію 2019
  Положення про відділ аспірантури та стажування
  Положення про випусковий відділ
  Положення про порядок запобігання академічному плагіату
Положення про організацію освітнього процесу з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»
Положення про освітню програму у Державній установі «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»
Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»
Положення про проектні групи освітньої діяльності, робочі групи освітніх програм та групи забезпечення спеціальності у Державній установі «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»
Положення про порядок розгляду звернень аспірантів у Державній установі «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»
Положення про визнання результатів навчання здобувачів наукового ступеня докторів філософії, отриманих у неформальній та інформальній освіті в Державній установі «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»
Положення про комітет з медичної етики при Державній установі «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»
free counters


© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2024